+  سه شنبه سوم اسفند ۱۳۹۵ l 19:10 l  مریم سادات منصوری  l 

... افتتاحيه ي نمايشگاه: روز پنجشنبه اول بهمن١٣٩٤ ساعت ٥ بعدازظهر.

 

+  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ l 0:8 l  مریم سادات منصوری  l 

... به دعوت مركز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي قم، نمايشگاهي از آثار تصويرسازيم در گالري اشراق شهر قم برگزار ميشه.

 

+  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ l 0:6 l  مریم سادات منصوری  l 

... تصویرسازی برای مجموعه کتابچه های فانوس. مرکز اوقاف و امور خیریه. پاییز 1394.

... تهیه شده در خانواده ی هنری تبلیغی عقیق.

... عنوان پست، شعری از قیصر امین پور است.

 

+  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۴ l 23:59 l  مریم سادات منصوری  l 

... تصویرسازی برای مجموعه کتابچه های فانوس. مرکز اوقاف و امور خیریه. پاییز 1394.

... تهیه شده در خانواده ی هنری تبلیغی عقیق.

 

+  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۴ l 23:56 l  مریم سادات منصوری  l 

... تصویرسازی برای مجموعه کتابچه های فانوس. مرکز اوقاف و امور خیریه. پاییز 1394.

... تهیه شده در خانواده ی هنری تبلیغی عقیق.

 

+  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۴ l 23:54 l  مریم سادات منصوری  l 

... تصویرسازی برای مجموعه کتابچه های فانوس. مرکز اوقاف و امور خیریه. پاییز 1394.

... تهیه شده در خانواده ی هنری تبلیغی عقیق.

 

+  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۴ l 23:52 l  مریم سادات منصوری  l 

مطالب قدیمی‌تر